Maltodekstriinid on süsivesikute klass, mida toodetakse kas nisu, riisi, katuli, või maisi tärklisest. Toodetud maltodekstriinide molekuli pikkused on aga erinevad.

Maltodekstriinid on kõrge puhtusastmega ja mikrobioloogilise ohutusega ning neid kasutatakse laias valikus toidu- ja joogitoodetes, sealhulgas kuumtöödeldud kaupades ja spordijookides

Toiduainetes ja jookides kasutatavaid maltodekstriine on juba pikka aega peetud headeks energia allikateks. Enamik maltodekstriine on vees täielikult lahustuvad.

Olenevalt tärklise päritolust millest maltodekstriin on toodetud erinevad need ka füüsikalis-keemiliste ja tehnoloogiliste omadusete poolest. Nende omaduste hulgas on viskoossus, fermenteeritavus, lahustuvus, hügroskoopsus, külmumispunkt ja osmolaarsus. Omakorda sõltuvad nende ka tootmisprotsessist.

Tärklis millest maltodekstriin on toodetud võib olla toodetud geneetiliselt muundatud või muundamata taimest

GOLDEN STEVIA tootmisel on kasutatud maltodekstriini, mis on saadud GMO vabast maisist.

(GMO) all mõeldakse organisme, mille geene on muudetud võõra geneetilise infoga.

Tärklise ja maltodekstriinide seedimine algab juba suus. Maltodekstriin lagundatakse maltoosiks ja disahhariidiks, mis koosneb kahest seostatud D-glükoosi ühikutest.

Kuigi ei ole põhjuslikku seost maltodekstriinide tarbimise ja negatiivsete tervisemõjude vahel, ei tähenda see, et maltodekstriine sisaldava toiduse ülekasutamine ei mõjutaks.

Maltodekstriine sisaldavaid toiduaineid tuleb tarbida mõõdukalt ning toidu- ja joogitootjad peaksid võimaluse korral vähendama toidu ja joogi energiaväärtust, tagades võimaluse korral sobiva toitaine, kiudainete ja valkude tasakaalu.

Inimese varases arengus on väga oluline laktoos, kui energiaallikas, eelistatult loomulikult ema rinnapiim. Kuid laktaasi (ensüüm, mis lagundab laktoosi) puudus võib põhjustada osmootse kõhulahtisuse. Sellistel juhtudel saab maltodekstriini kasutada laktoosi asemel energia saamiseks. Soovitatakse maltodetkstriinide kasutamist glükoosi asemel kuna see aitab vähendada osmootilist koormust ja sellega seotud soolehäireid.

Kliinilise toitumise korral kasutatakse maltodkstriini lahuseid enteraalseks toitumiseks (sondi kaudu toitumine) ja parenteraalseks toitumiseks ( toitaine otse verre ) toitumiseks.

Kõhulahtisust põdevatele inimestele on maltodekstriinide kasutamise soovituslik.

Maltodekstriini joogid tagavad madalama osmolaalsuse mis aitab mao tühjenemisel ja aitab vähendada seedetrakti stressi.

Selleks, et saavutada spordijookides madal joogi osmolaalsust, kasutatakse spordijookides sahharoosi või glükoosi asemel maltodekstriini.

Maltodekstriine saab kasutada rasvade asendajatena. Maltodekstriinid aitavad moodustada sujuvaid, rasvapõhiseid geele ja nende suhteliselt suurt viskoossust.

Maltodekstriine kasutatskse näiteks salatikastmed, leivad, margariinid ja võid, majoneesid, beebitoidud ja piimatooted.

Üks kõige olulisemaid erinevusi maltodekstriinide ja rasvade vahel on maltodekstriinide hüdrofiilne käitumine võrreldes rasvade lipofiilse käitumisega, need on omadused, mis võivad mõjutada maitseainete ja muude ühendite lahustuvust tootes. Maltodekstriinide kasutamine kõrgenergeetilistes toiduainetes võib vähendada rasvasisaldust kuni 50%, vähendades seeläbi energiakadu.

Euroopas ei ole täpset maltodekstriinide õiguslikku määratlust, märgistatakse koostisainete märgistamisel üldiselt tärklis-hüdrolüsaate.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 1169/2011 tarbijatele antava toidualase teabe esitamise kohta (EÜ, 2011 ) on nisupõhised analüüsimeetodid. Nisu päritolu ei pea olema märgistatud. Euroopas nähakse maltodekstriine, kui gluteenivaba süsivesikute allikaid ja neid kasutatakse gluteenivabades toodetes.

Energia arvutamise ümberarvestuskoefitsiendid on sätestatud ka XIV lisas määruses (EL) nr 1169/2011, milles öeldakse, et kaubanduslikult kättesaadavad maltodekstriinid võib pidada vastavaks 95% -dele süsivesikutele millest 7% on glükoos ja 5% vesi. See näitab, et 1 grammi maltodekstriinide lisamine on võrdne 3,8 kcal (16,15 kJ).

Golden Stevia tootmisel on kasutatud GMO vaba maltodekstriini. Eestis Tervise Ameti Kesklabori poolt tehtud analüüsi tulemusel oli kaloraaž 374 kcal 100g kohta.

Kuna Golden Stevia magususaste on 12 korda magusam kui suhkur, siis kaloraaž väheneb reaalsel kasutamisel 3,4 ks, kuna kasutame oma toitude magustamisel seda 12 korda väiksemas koguses.

Loe lisaks artikleid meie kodulehel:

Kuidas on Golden Stevia toode 0 kcal?

Mida tähendavad numbrid 80/20 Golden Stevia FDA sertifikaadil ja tooteinfos?

Autor:
Veiko Huuse