Vastavalt Eesti Vabariigi Haldusmenetluse Seadusele on Golden Stevia müük lubatud. Eesti VET Amet rikkus protseduurilisi reegleid ja seadusi. Nad tegid Ettekirjutuse valedel alustel ja valele ettevõttele Golden Stevia OÜ-le. Golden Stevia OÜ on kaubamärgi omanik ja arendaja. Golden Stevia toote ametlik edasimüüja on Lifegate OÜ.

See ettevõte on ka tooted ametlikult sisse tollinud ja Lifegate OÜ nimi on ka originaalselt pakendil.Lifegate OÜ poolt müüdava Golden Stevia laua magusaine vastab Eesti VET Ameti reeglitele ja Euroopa Liidu Komisjoni Määrusele 2016/1814.Uudisele on lisatud värsked sertifikaadid, mis on Eesti VET Ameti enda poolt tellitud Golden Stevia tootele.

VET Amet ise on kinnitanud, et toote info peab vastama nende kirjeldustele ja Golden Stevia pakid kannavad eesti keelset õiget infot.

Autor:
Veiko Huuse